Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Borgerservice Flytning og attester

Flytning og attester

Står du overfor en flytning? Eller skal du undersøge mulighederne for boligstøtte? Her kan du finde informationer om flytning, attester eller bopælspligten på Samsø.

Om

På Borger.dk kan du finde mere fyldestgørende information om, hvad du skal huske, uanset om du flytter mellem danske adresser, flytter til Danmark eller flytter til udlandet.

Klik her for at læse mere om flytning og hvad du skal huske.

For Samsø Kommune gælder det for nuværende, at der som udgangspunkt ikke er bopælspligt, da kommunalbestyrelsen besluttede at ophæve bopælspligten på Samsø i forbindelse med Kommuneplan 2009.

Dog kan der være nyere lokalplaner, hvor bopælspligten er gældende – og derfor skal du sikre dig, hvad status er på en specifik helårsbolig.

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det også Udbetaling Danmark, og ikke Samsø kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte.

Ønsker du at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig, kan du kontakte kommunen på telefon 87 92 22 00.

Klik her for at ansøge om boligstøtte via Borger.dk.

Du kan søge oplysninger i folkeregisteret om andre personer, og få aktuelle navne- og adresseoplysninger. Medmindre, personen har navne- og adressebeskyttelse. Du kan også få information om, hvorvidt personen er død, rejst til udlandet eller er umyndig.

For at få udleveret oplysningerne, skal du kunne identificere den respektive person, du ønsker oplysninger om, ved navn, samt enten fødselsdato eller adresse. Forespørgslen er ikke gratis, og prisen kan findes på Borger.dk.

Adresseforespørgslen skal foregå digitalt. Hvis du ikke har mulighed for dette, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice eller på biblioteket.

Vær opmærksom på, at hvis den tidligere adresse er fra før 1972, kan den ikke bruges, da den ikke findes elektronisk.

Klik her for at kontakte Rigsarkivet for at få en nyere adresse, som kan bruges i selvbetjeningsløsningen.

Klik her for at lave en adresseforespørgsel på Borger.dk.

Har du brug for at dokumentere din nuværende eller tidligere adresse, kan du købe en bopælsattest. Du skal anmode om bopælsattesten digitalt. Hvis du ikke har mulighed for dette, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice eller på biblioteket. 

Hvis du søger en bopælsattest for en anden person, skal du have en skriftlig fuldmagt fra vedkommende.

Klik her for at bestille en bopælsattest på Borger.dk.

En civilstandsattest er en udskrift fra CPR-registret, der viser din civilstand – om du er ugift, gift, fraskilt eller enke/enkemand. I Danmark udstedes en civilstandsattest af folkeregisteret i din kommune.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til