Skip til hoved indholdet
  Hjem Er du barn på Samsø? Støtte til børn, unge og familier

Støtte til børn, unge og familier

Her kan du læse mere om muligheder for støtte til unge og familier.

Om

Fremskudt rådgivning er hjælp og rådgivning, når livet føles svært. Anne Skole Due Mikkelsen står til rådighed for både børn og voksne i de svære situationer.

For dig, som barn

 • Har du oplevet noget, som er svært at gå med selv?
 • Føler du dig skoletræt?
 • Er der konflikter i klassen, på skolen eller med vennerne?
 • Føler du dig ensom eller udenfor?
 • Har du det svært med dine forældre?
 • ... og mange andre ting

For dig, som forælder

 • Er du bekymret for dit barns trivsel, indlæring eller adfærd?
 • Har du spørgsmål omkring din rolle som forælder?
 • Har du spørgsmål omkring dit barns trivsel?
 • Er du bekymret for dit barns skolegang i forhold til fravær, konflikter i klassen eller lignende?
 • Er der forandringer i familien efter skilsmisse, sygdom, dødsfald eller lignende?
 • ... og mange andre ting.

Hvor finder rådgivningen sted?

Samsø Skoles gamle indgang
Marsk Stigsvej 5, Tranebjerg

Hvornår finder rådgivningen sted?

Hver onsdag kl. 8.00-17.00 

Klik her for at læse mere om fremskudt socialrådgivning (åbner nyt vindue)

Familieafdelingen har et tæt samarbejde og dialog med en lang række interne og eksterne samarbejdspartnere, såsom:

 • Kommunens enheder
 • Skoler
 • Daginstitutioner
 • Plejefamilier
 • Opholdssteder
 • Politiet
 • Børnehus
 • Øvrige regionale tilbud

Familieafdelingen arbejder med udgangspunkt i barnets behov og med barnet i centrum. Formålet med arbejdet er at fremme den enkelte families mulighed for at klare sig selv, og lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for barnet, den unge og familien.

Rådgivning og støtte kan tilbydes for at forebygge sociale problemer og for at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Familieafdelingen arbejder med udgangspunkt i en tidlig, forebyggende indsats i et tværfagligt samarbejde med Samsøs dagtilbud og skoler.

Familieafdelingen arbejder med evidensbaserede metoder og modeller, herunder Trivselslineal, Integrated Childrens System og Signs of Safety. Familieafdelingen forvalter lovgivningen efter Serviceloven/ Barnets Lov og iværksætter støttende indsatser, herunder blandt andet:

 • Praktisk, pædagogisk indsats i hjemmet
 • Familiebehandling
 • Efterskole
 • Kontaktperson
 • Støtteophold
 • Anbringelse udenfor hjemmet
 • Efterværn. 

Familieafdelingen varetager ligeledes kompenserende indsatser for børn med funktionsnedsættelser efter lovens bestemmelser om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. 

Familieafdelingen kan kontaktes på mail familieafdelingen@samsoe.dk eller telefon:

Anne Skole Due Mikkelsen
Telefon: 51 44 59 53

Christina Johansen
Telefon: 22 49 53 88


Samsø Kommune samarbejder med PPR i Skanderborg Kommune, som kommer til Samsø hver torsdag.

Har du spørgsmål angående PPR, kan du kontakte:

Rasmus Brøner
aurabr@samsoe.dk

Juliane Krarup Jensen
aujuje@samsoe.dk

Nina Marschall, psykolog
aunima@samsoe.dk

Hanne Stemann Rasmussen, logopæd.
auhasr@samsoe.dk

På Samsø har vi en SSP-konsulent, samt et koordinerende SSP-udvalg bestående af:

 • SSP-konsulenten
 • Øens skoler
 • Familieafdelingen
 • UU-vejleder
 • Politi

Det er SSP Udvalgets opgave at sikre det tværgående samarbejde omkring børn og unges trivsel. SSP-samarbejdet er et formaliseret samarbejde, som organiserer kommunens kriminalitetsforebyggende indsats over for børn, unge og deres forældre.

Det overordnede formål med SSP er at forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd samt mistrivsel blandt børne og unge. Den forebyggende SSP indsats sker både lokalt og koordineret i hele politikredsen i SSP Østjylland, således SSP initiativer udvikles efter samme metode i alle kommunerne i politikredsen.

SSP indsatsen i Skolekataloget varetages af SSP Odder sammen med vores lokale SSP konsulent, der varetager den opsøgende og rådgivende indsats.

Det kan du bruge SSP til som ung

Du skal vide, at SSP er til for dig, og at vi står til rådighed, hvis du har spørgsmål omkring kriminalitet, misbrug eller andet.

Vi har altid tid til en snak ud fra dine ønsker og lytter gerne til forslag fra dig og dine venner om alt – såsom jeres ønsker til lokalområdet.

Ring til os, hvis du

 • mangler hjælp eller rådgivning
 • er bekymret for en ven eller et familiemedlem
 • har problemer
 • har spørgsmål

Kontakt SSP konsulent Anne Skole Due Mikkelsen på telefon: 5144 5953, hvis du har brug for en snak eller et godt råd.

Det kan du bruge SSP til som forældre

Du skal vide, at det forebyggende arbejde er det væsentlige i SSP-arbejdet – og SSP beskæftiger sig ikke kun med kriminalitet og misbrug.

De primære hjælpere i vores SSP-arbejde er jer, de unges forældre. Ofte vil forældrenes kendskab til de unges aktiviteter medføre, at de ved hjælp af en kærlig hånd, kan få de unge ind på en mere sikker vej.

Som forælder til en ung kan der være forskellige udfordringer, du kan opleve behov for at få støtte til. Kontakt SSP konsulent Anne Skole Due Mikkelsen på telefon: 5144 5953, hvis du har brug for en snak eller et godt råd.

Klik her for at læse "SSP Skolekatalog" for skoleåret 2023-2024.

Unge mellem 15 og 25 år kan modtage gratis, anonym psykologhjælp. Dette tilbud vil gælde for alle unge, der har folkeregisteradresse på Samsø, og gælder op til fem gange en times samtale hos en autoriseret psykolog.

Som ung, skal du selv kontakte psykolog, Steffen Meinhardt, som vil vurdere, om du vil have gavn af et samtaleforløb hos ham. Steffen Meinhardt kan kontaktes på 2573 5436. 

Når du opsøger psykologen, vil du forblive anonym. På den måde sikres et fortroligt rum, hvor du kan tale frit. 

Hvis du har afsluttet folkeskolen, og er nødt til at fraflytte Samsø for at fortsætte din uddannelse, har du mulighed for at søge om støtte til rejse- og opholdsudgifter.

Den såkaldte Ø-SU kan ydes til ordinære uddannelser og brobygning.

Klik her for at læse mere om Ø-SU

Klik her for at åbne skema til ansøgning om Ø-SU. (åbner nyt vindue)

Klik her for at læse mere om ordinære uddannelser.

Klik her for at læse mere om brobygning.

BRUS er et behandlingstilbud til børn og unge i alderen 0-24 år, som er vokset op i en familie, hvor forældrene har problemer med alkohol eller stoffer.

BRUS tilbyder rådgivning og individuelle, gruppe- og chatsamtaler.

På Samsø kan BRUS kontaktes ved Ungdommens Uddannelsesvejledning på telefon 25 20 88 05 eller mail ausn@samsoe.dk.

Klik her for at læse mere på Projektbrus.dk.

Har du brug for retshjælp, kan du tage kontakt til Telefonretshjælpen, som tilbyder gratis, mundtlig vejledning og rådgivning ved juridiske problemstillinger 

Alle rådgivere ved Telefonretshjælpen er erfarne advokater/jurister, som på frivillig basis tilbyder telefonisk rådgivning og vejledning til borgere.

Du kan blandt andet få hjælp inden for:

 • Personskadesager
 • Arbejdsskadesager
 • Forældremyndighed og samvær
 • Ægteskab og samliv
 • Separation, skilsmisse og bodeling
 • Arveret og testamenter
 • Boliglejeforhold
 • Ansættelsessager
 • Forbrugerkøb og anden kontraktsret
 • Forsikringssager
 • Udlændingeret, f.eks. opholds- og arbejdstilladelse
 • Sager med det offentlige
 • Gældssanering

Du kan kontakte Telefonretshjælpen på telefon 88 44 21 10. Der er telefontid på tirsdage og torsdage mellem 15:00-20:00.

Klik her for at læse mere om Telefonretshjælpen (Åbner i nyt vindue)

På ludomanibehandling.dk kan du få gode råd og viden om spilleafhængighed, ludomanibehandling og tilbud til pårørende. Her kan du også teste, om du har problemer med spil, og du kan helt anonymt ringe til deres ludomanirådgivere.

Klik her for at læse mere om gratis ludomanibehandling

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til